حمایت میکنم

به جز خالق که از کل بی نیاز است      

خلایق را به یکدیگر نیاز است

موسسه خیریه همای رحمت با الگو گیری از دیوار مهربانی هموار در تلاش بوده تا بتواند مکانی مناسب ایجاد کند که خیرین عزیز وسایل اهدایی را به انجا بیاورند و نیازمندان باحفظ ابرو و دور از انظار عمومی بتوانند وسایل و پوشاک مورد نیاز خود را از این مکان تهیه کنند

به همین منظور بوتیک محبت به مناسبت عید نوروز تاسیس گشت و علاوه بر وسایل و پوشاک اهدایی‚ لباس .کفش و عروسک نو و همچنین برنج و مواد غذایی دیگر نیز به یاری کمک های نقدی خیرین عزیز خریداری شد و در این مکان قرار گرفت تا نیازمندان تحت حمایت موسسه همای رحمت نیز از لباس نو عید نوروز بهره مند شوند ودر ایام عید از نظر مواد غذایی نیز تامین باشند


به لطف خدای بزرگ و مهربانی ایرانیان خیرعزیز به 100دانش اموز نیازمند و حدود 300نیازمند دیگر لباس نو اهدا گشت

خدا را شاکریم که در کنار هم دلهای زیادی را قبل از لحظه تحویل سال 97 توانستیم شاد گردانیم


حمایت میکنم