حمایت میکنم

همه ما دوست داریم فرزندانمان در بهترین موقعیت ممکن تحصیل کنند و نزد هکلاسیان خود کم وکسری نداشته باشند اما واقعیت این است که فرزندان دیگری درست مانند فرزندان ما چنین ارزو هایی دارند اما تنگدستی پدر ومادرشان اجازه خوشحال بودن در زمان تحصیل را به انها نمیدهد 

موسسه همای رحمت مبنی بر هدف شاد سازی کودکان ایران در این ماه تصمیم گرفته که اقدامات و هدایای لازم را برای دانش اموزان بی بضاعت مدارس محروم اهدا کند و کاری کند که کودکان زیادی با لبی خندان تر سال نو خود را اغاز کنند


برای تحقق اهدافمان به یاری مهربانانه شما نیازمندیم


حمایت میکنم