حمایت میکنم

گاهی خدا میخواهد بادستان تو دست دیگر بندگانش را بگیرد

وقتی دستی را به یاری میگیری بدان دست دیگرت در دست خداست

با یاری خدا وبندگان خیر و مهربانش توانستیم به مددجویان تحت پوشش موسسه خیریه

همای امداد های باارزشی هدیه کنیم تا بدین وسیله گرسنگی فقر و سرما را از انها دور گردانیم 

 

خانواده هایی که برای گذران زندگی مجبور به گشتن در ضایعات خیابان ها بودند 

دختری که به دلیل فقر خانواده دچار بیماری و اغسردگی شدید مالی شده بود

خانواده ی پنج نفره ای که تنها در یک اتاق زندگی میکنند و حتی بخاری و تلوزیون هم ندارند

کودکانی که از شدت سرما و نداشتن لباس گرم سر صف مدرسه به خود میلرزیدند

بانوان بی سرپرستی که خانه نداشتن و در یک مغازه متروکه زندگی میکردند

و...........وسایل اهدایی وکمکهایی  که موسسه به مددجویان خود رسانده است

سبد کالا بخاری پتو  رهن کردن خانه برای مددجو  
مرغ و گوشت قرمز تلوزیون پشتی  اشتغال زایی  
لباس گرم میز  چرخ خیاظی اهدای وجه نقد  
کفش کمد  ترمیم دندان مددجو اجاق گاز  
تنقلات سیسمونی نوزاد اهدای میوه قالی  

 

 


حمایت میکنم