حمایت میکنم

با عرض تسلیت خدمت بازماندگان عزیز زلزله زده کرمانشاه و با آرزوی صبر وبردباری جمیل برای انها

موسسه همای رحمت برای ابراز همدردی با هموطنان عزیز کرمانشاه توفیق داشته که بتواند کمک های نقدی و غذایی و کانکس را به این بزرگواران تقدیم کند و به نوبه خود در آباد کردن گوشه ای از سرزمینمان ایران سهیم باشد


زندگی کن ! Smile

حتی اگر بهترین هایت را از دست داده ای

چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگری برایت میسازد

 

ایران دوباره آبادت میکنیم

(با هم برای هم)


حمایت میکنم