قوانین ما

ما با رویکردی جدید به مقوله فعالیت های خیرخواهانه آمده ایم تا بستری کاملا روشن و شفافی را پیش روی افرادی قرار دهیم که قصد دارند به صورت آگاهانه در کارهای خیر مشارکت کرده و از نتیجه ی آن نیز آگاه شوند،چراکه معتقدیم آگاهی کامل از جزییات و نتیجه مشارکت در کارهای خیر ، کمترین حق کسانیست که به ما یا هر نهاد دیگری اعتماد کرده و بدون منت کمک میکنند.

ما خود را موظف دانسته با شروع هر طرح تعداد مشارکت کنندگان و مبالغ جمع آوری شده را از ابتدا تا انتها و حصول نتیجه در سایت درج نموده و به اطلاع دیگران برسانیم.

 

*شفاف سازی

*امانت داری

*پایبندی به تعهدات

از اصول کلی ماست

ما بر آنیم که ضمن حفظ آبروی اشخاص با معرفی نیازمندان به هموطنان عزیز، دست نیازمندی را در دست مهربانی قرار دهیم به امید حل مشکل و رفع نیاز ایشان.

یادمان باشد که هر شخصی در هر جایگاهی که باشد ممکن است روزی نیازمند یاری دیگران شود.

پس اگر اکنون در جایگاه یک نیازمند نیستی به شکرانه اش بیا و دست نیازمندی را بگیر