کمک به مدارس3

منتظر تامین اعتبار

ریال 50,000,000
1.22% از مبلغ کل جمع شده
1.22% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


کمک های بهمن ماه به نیازمندان0

تامین سرمایه شده

ریال 50,000,000
تمام مبلغ مورد نیاز برای این پروژه تامین شده است

حمایت میکنم


کمک به زلزله زدگان کرمانشاه0

تامین سرمایه شده

ریال 20,000,000
تمام مبلغ مورد نیاز برای این پروژه تامین شده است

حمایت میکنم


کمک های دی ماه به نیازمندان0

تامین سرمایه شده

ریال 20,000,000
تمام مبلغ مورد نیاز برای این پروژه تامین شده است

حمایت میکنم


اشتغال زایی برای بانوان اسیب دیده0

تامین سرمایه شده

ریال 400,000,000
تمام مبلغ مورد نیاز برای این پروژه تامین شده است

حمایت میکنم


تهیه ویلچر برای کودک معلول20

تامین سرمایه شده

ریال 5,000,000
تمام مبلغ مورد نیاز برای این پروژه تامین شده است

حمایت میکنم

شماره کارت خیریه همای رحمت جهت کمک های نقدی شما عزیزان 6037991899510386 بانک ملی

آخرین اخبار

تحویل مبلغ جمع آوری شده به مددجو

مبلغ 5000000 ریال جهت درمان سوختگی تحویل مددجو داده شد

آخرین مقالات

سفره مهربانی

طرح سفره مهربانی خیریه همای رحمت شیراز در دی ماه طرح سفره مهربانی را شروع کرده است در این طرح روزانه 250 ...


موسسه خیریه همای رحمت تحت نظارت سازمان بهزیستی _ با مجوز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران
07137368904

طراحی سایت : میهن مدیا