طرح توزیع سبد کالا در اعیاد شعبانیه2

منتظر تامین اعتبار

ریال 100,000,000
0.40% از مبلغ کل جمع شده
0.40% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


برگزاری مراسم جشن بعثت پیامبر اکرم ص0

منتظر تامین اعتبار

ریال 60,000,000
0.00% از مبلغ کل جمع شده
0.00% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


سفره هفت سین 971

منتظر تامین اعتبار

ریال 40,000,000
1.25% از مبلغ کل جمع شده
1.25% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


بوتیک محبت1

منتظر تامین اعتبار

ریال 80,000,000
1.00% از مبلغ کل جمع شده
1.00% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


اهدای تغذیه سلامت8

منتظر تامین اعتبار

ریال 100,000,000
3.95% از مبلغ کل جمع شده
3.95% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


کمک به مدارس10

منتظر تامین اعتبار

ریال 50,000,000
10.42% از مبلغ کل جمع شده
10.42% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


کمک های بهمن ماه به نیازمندان0

منتظر تامین اعتبار

ریال 50,000,000
0.00% از مبلغ کل جمع شده
0.00% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


کمک به زلزله زدگان کرمانشاه1

منتظر تامین اعتبار

ریال 200,000,000
0.02% از مبلغ کل جمع شده
0.02% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


کمک های دی ماه به نیازمندان0

منتظر تامین اعتبار

ریال 20,000,000
0.00% از مبلغ کل جمع شده
0.00% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


اشتغال زایی برای بانوان اسیب دیده1

منتظر تامین اعتبار

ریال 400,000,000
0.20% از مبلغ کل جمع شده
0.20% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


تهیه ویلچر برای کودک معلول20

تامین سرمایه شده

ریال 5,000,000
تمام مبلغ مورد نیاز برای این پروژه تامین شده است

حمایت میکنم

شماره کارت خیریه همای رحمت جهت کمک های نقدی شما عزیزان 6037991899510386 بانک ملی

آخرین اخبار

تحویل مبلغ جمع آوری شده به مددجو

مبلغ 5000000 ریال جهت درمان سوختگی تحویل مددجو داده شد

آخرین مقالات

سفره مهربانی

طرح سفره مهربانی خیریه همای رحمت شیراز در دی ماه طرح سفره مهربانی را شروع کرده است در این طرح روزانه 250 ...


موسسه خیریه همای رحمت تحت نظارت سازمان بهزیستی _ با مجوز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران
07137368904

طراحی سایت : میهن مدیا