بابا سرطان دارد اما هزینه درمان ندارد27

منتظر تامین اعتبار

ریال 30,000,000
15.70% از مبلغ کل جمع شده
15.70% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


پخش غذای گرم رایگان19

منتظر تامین اعتبار

ریال 9,000,000
89.00% از مبلغ کل جمع شده
89.00% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


کمک به درمان یک بیمار سوختگی3

تامین سرمایه شده

ریال 5,000,000
تمام مبلغ مورد نیاز برای این پروژه تامین شده است

حمایت میکنم


ساخت خانه ای برای کودکان بیسرپرست76

منتظر تامین اعتبار

ریال 5,000,000,000
0.51% از مبلغ کل جمع شده
0.51% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


تهیه ی یک یخچال برای بانوی سرپرست خانواده11

منتظر تامین اعتبار

ریال 10,000,000
22.50% از مبلغ کل جمع شده
22.50% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


تامین هزینه‌های درمان سرطان مادر دو یتیم52

منتظر تامین اعتبار

ریال 30,000,000
59.03% از مبلغ کل جمع شده
59.03% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم

شماره کارت خیریه همای رحمت جهت کمک های نقدی شما عزیزان 6037991899510386 بانک ملی

آخرین اخبار

سفره مهربانی

طرح سفره مهربانی خیریه همای رحمت شیراز در دی ماه طرح طعم میزبانی خدا را شروع کرده است در این طرح روزانه ...

آخرین مقالات

بنیادها و موسسات خیریه غیروقفی در ایران

متن پیش رو چكیده‌ای از مقاله پژوهشی صادق عبادی است كه در آن با عنوان «بنیادها و موسسات خیریه غیروقفی ...


موسسه خیریه همای رحمت تحت نظارت سازمان بهزیستی _ با مجوز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران
07137381204

طراحی سایت : میهن مدیا