سفره مهربانی _ تیر ماه0

منتظر تامین اعتبار

ریال 10,000,000
0.00% از مبلغ کل جمع شده
0.00% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


آوا دیگر نمی شنود12

منتظر تامین اعتبار

ریال 30,000,000
6.20% از مبلغ کل جمع شده
6.20% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


تهیه ویلچر برای کودک معلول12

منتظر تامین اعتبار

ریال 5,000,000
56.20% از مبلغ کل جمع شده
56.20% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


هزینه درمان سرطان پدر دو خردسال51

منتظر تامین اعتبار

ریال 30,000,000
41.97% از مبلغ کل جمع شده
41.97% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


ساخت خانه ای برای کودکان بیسرپرست80

منتظر تامین اعتبار

ریال 5,000,000,000
0.52% از مبلغ کل جمع شده
0.52% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم

شماره کارت خیریه همای رحمت جهت کمک های نقدی شما عزیزان 6037991899510386 بانک ملی

آخرین اخبار

گزارش تامین هزینه های غذا تا امروز

تامین هزینه های طرح سفره مهربانی تا آخر خرداد

تحویل مبلغ جمع شده جهت درمان مادر سرطانی

مبلغ جمع شده برای این مادر عزیز به میزان 3000000 تومان میباشد

یخچال برای بانوی نیازمند تهیه شد

با سپاس از شما عزیزان مبلغ مورد نیاز برای تهیه یخچال برای مددجو تکمیل شد و تحویل مددجو داده شد دعای ...

تحویل مبلغ جمع آوری شده به مددجو

مبلغ 5000000 ریال جهت درمان سوختگی تحویل مددجو داده شد

آخرین مقالات

منابع مالی خیریه ها از کجا تامین میشود؟

پایه و اساس منابع مالی موسسات خیریه، مردم هستند که چنین موسساتی پایه گذاری می‌شود. اما

بنیادها و موسسات خیریه غیروقفی در ایران

متن پیش رو چكیده‌ای از مقاله پژوهشی صادق عبادی است كه در آن با عنوان «بنیادها و موسسات خیریه غیروقفی ...

سفره مهربانی

طرح سفره مهربانی خیریه همای رحمت شیراز در دی ماه طرح سفره مهربانی را شروع کرده است در این طرح روزانه 250 ...


موسسه خیریه همای رحمت تحت نظارت سازمان بهزیستی _ با مجوز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران
07137381204

طراحی سایت : میهن مدیا